Blog

Zerif supports a custom frontpage

Nội dung sơ bộ chương trình Arduino Day 2018

Timeline chương trình Trong đó: Phần nói chuyện Phần workshop Phần giới thiệu sản phẩm Phần trưng bày Nội dung sơ bộ Dưới đây là một số nội dung trình bày tại Arduino Day được đóng góp từ nhiều phía như người đã đi làm, công ty/tổ chức, sinh viên được cập nhật tạm thời Read more about Nội dung sơ bộ chương trình Arduino Day 2018[…]

Arduino Day 2018 – Kỉ niệm sinh nhật 13 năm của nền tảng Arduino tại Việt Nam

1. Arduino là gì ? Arduino – đó là một nền tảng điện tử được thiết kế theo tiêu chí dễ học – dễ sử dụng đã giúp đỡ cho rất nhiều người từ học sinh cho đến người lớn không có chuyên môn về điện tử, lập trình phần mềm có thể tự mình Read more about Arduino Day 2018 – Kỉ niệm sinh nhật 13 năm của nền tảng Arduino tại Việt Nam[…]