Giới thiệu hoạt động tại Arduino Day 2019 – Phần 1

Chào các bạn, Sau khi thống nhất lại với các diễn giả, người tổ chức workshops, triển lãm trưng bày thì trong series bài viết gồm 2 phần lần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn được rõ hơn về các hoạt động tại Arduino Day 2019. 1. Phần diễn thuyết    1.1. “Human and Read more about Giới thiệu hoạt động tại Arduino Day 2019 – Phần 1[…]