Giới thiệu hoạt động tại Arduino Day 2019 – Phần 2

1. Phần Workshop và Showcase    1.1. Showcase “Dự án Lập trình Arduino với Scratch dành cho học sinh THCS và THPT”- Trần Nhật Duật Lập trình Scratch – lập trình bằng cách kéo thả – giúp các bạn học sinh làm quen với hệ thống nhúng vì nó trực quan hơn sử dụng Arduino IDE. Read more about Giới thiệu hoạt động tại Arduino Day 2019 – Phần 2[…]